Send your Call or Congress to fasticongressuum@gmail.com

3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic LA GLÒRIA DEL CIRC. Curses de carros i competicio


Tarragona, la romana Tarraco, capital de l'antiga provincia Hispània citerior, ha heretat un ric i important patrimoni històric i monumental que la converteixen en una de les ciutats destacades de l'Imperi Romà. Conscient de la trascendència del seu passat, la Fundació Privada Mútua Catalana, entitat tarragonina sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la cultura, va organitzar l'any 2012 el Congrés arqueològic internacional Tarraco Biennal i en coordina el patrocini, junt amb altres entitats, de la tercera edició, centrada en aquesta ocasió en els circs romans.

Sens dubte, el circ de Tàrraco és un dels principals monuments de la ciutat i és considerat com un dels més bens conservats d'Occident. La seva anòmala disposició en mig de la ciutat, formant part del complex arquitectònic provincial que ocupava l'acròpolis i constituint el límit amb l'espai de la colònia, constitueix també un element singular.

Els primers plans de recuperació del monument sorgiren a finals dels anys 70 amb el Pla Pilats i lentament han anat quedant al descobert diversos sectors que permeten al visitant contemplar testimonis parcials d'aquest edifici plenament inclòs en el teixit urbà des del segle XVIII. Les excavacions dels darrers 30 anys, moltes de les quals inèdites encara, han aportat dades dignificatives que cal treure a la llum. És voluntat també d'aquests congresos que puguin servir per orientar la realització de millores en el monument objecte d'estudi, en aquest cas el circ.

Tanmateix, es fa del tot necessari contextualitzar el circ de Tàrraco i per això s'ha previst que una part important del congrés tracti l'espectacle circense des de diferents punts de vista: l'espectacle, iconografia i epigrafia, l'arquitectura dels circs i el cas concret de Tarragona.

Com no podia ser d'una altra manera, la reunió es fa en homenatge a Xavier Dupré, qui, com arqueòleg territorial primer i director del Taller Escola d'Arqueologia després, impulsà en el seu moment les excavacions de la capaçalera del circ i en publicà diversos treballs fonamentals.


FECHA/DATE/DATA:16-17-18-19/11/2016


LUGAR/LOCATION/LUOGO: Centre Tarraconense El Seminari, Tarragona (Tarragona, Spain)


ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Maria Adserias; Maite Miró (SSTT de Cultura - Generalitat de Catalunya(; Lluís Balart ; Joan Menchon (Museu d'Història de Tarragona); Francesc Barriach (Reial Societat Arqueològica Tarraconense); Joan Gómez Pallarès -(Institut Català d'Arqueologia Clàssica); Joan Josep Marca; Antoni Pujol; Ramon Marrugat; Francesc Roig (Fundació Privada Mútua Catalana); Andreu Muñoz (Arquebisbat de Tarragona); Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona); Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i Virgili); Francesc Tarrats (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona); Jordi López Vilar (secretari, Institut Català d'Arqueologia Clàssica)Maria Adserias; Maite Miró ( SSTT de Cultura - Generalitat de Catalunya(; Lluís Balart ; Joan Menchon ( Museu d'Història de Tarragona); Francesc Barriach (Reial Societat Arqueològica Tarraconense); Joan Gómez Pallarès -(Institut Català d'Arqueologia Clàssica); Joan Josep Marca; Antoni Pujol; Ramon Marrugat; Francesc Roig (Fundació Privada Mútua Catalana); Andreu Muñoz (Arquebisbat de Tarragona); Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona); Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i Virgili); Francesc Tarrats (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona); Jordi López Vilar (secretari, Institut Català d'Arqueologia Clàssica)


INFO: web- jlopez@icac.cat

INSCRIPCIÓN/REGISTRATION/REGISTRAZIONE: 30€ / 10€ reducido estudiantes y jubilados/discount students and retired /riduzione studenti e pensionati


PROGRAMA/PROGRAM/PROGRAMMA:

categorías / tags / categorie

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura