Send Your CALL or Congress to fasticongressuum@gmail.com

Quarries, Sculpture Workshops and the Position of Yesemek in Ancient Near East” - 07-08-09/11/2017, Gaziantep (Turkey)

13.07.2017

 

 

go to CALL FOR PAPERS

 

FECHA/ DATE/DATA: 07-08-09/11/2017

 

LUGAR/LOCATION/LUOGO: Gaziantep Metropolitan Municipality KUDEB (Gaziantep, Turkey)

 

ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Gaziantep Metropolitan Municipality KUDEB (Department of Protection, Implementation and Supervision)

 

INFO: web - ahmunal43@gmail.com

 

INSCRIPCIÓN/REGISTRATION/REGISTRAZIONE: free/gratis/gratuito

 

PROGRAMA/PROGRAM/PROGRAMMA:  

 

 

07.11.2017 Salı (Tuesday)

09.00: Yesemek alan gezisi için hareket(Travel to Yesemek field trip)

10.30-12.30: Alan inceleme (Field Trip)

12.30-13.30: Öğle Yemeği (Lunch)

13.30-16.00: Tilmen, Taşlıgeçit, Zincirli  gezisi (Tilmen, Taşlıgeçit,
Zincirli field trip, depending to weather conditions)

16.00: Gaziantep'e dönüş (Return to Gaziantep)

17.30: Gaziantep'e varış ve serbest zaman (Arrival to Gaziantep and  free time)

19.00: Akşam Yemeği -Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Sn. Fatma
Şahin'in  katılımlarıyla (Dinner- with the participation Mayor of
Gaziantep Metropolitan Municipality).

08.11.2017 ÇARŞAMBA (WEDNESDAY)

09.00-12.30: Sempozyum açılış konuşmaları (Opening speeches)

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi BaĢkanı Fatma Şahin ( Gaziantep
Metropolitan Municipality Mayor)

- Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR (Gaziantep University Rector)

- Prof.Dr. Refik DURU

- Ilhan TEMĠZSOY

12.30-14.00: Öğle yemeği (Lunch)

1.OTURUM (1ST PANEL) Oturum Başkanı (Moderator): Prof. Dr. Refik DURU

14.00-14.20: Prof. Dr. Ahmet ÜNAL “Historical Setting of Yesemek and
Environs During the Bronze and Iron Ages”

14.20-14.40:Doç. Dr. Atilla ENGIN “Erken Demir Çağı’nda Gaziantep ve
Kilis Çevresi: Siyasal ve Kültürel Yapı”

14.40-15.00: Ara (Break)

2.OTURUM (2nd. PANEL) Oturum Başkanı (Moderator):Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

15.00-15.20:   Doç. Dr. Ömür HARMANŞAH

“Documenting quarries of the Hittite Empire: an archaeological
perspective from Yıldız Tepe to Yesemek”15.20-15.40: Prof. Dr. Stefania MAZZONI “The quarry of Sikizlar and
its relation to Yesemek: the work shop and its chronology”

15.40-16.00: Yrd. Doç. Dr. Zahide Ayşen TETIK “Yesemek Taş Ocağı Ve
Heykel Atölyesindeki Teknik Çalişmalar: Nakil Yöntemleri, Nakil
Güzergâhları ve Geç Luwi Dönemi Basalt Eserlerin Dağılımı Hakkinda
Öneriler“

15.40-16.00: Ara (Break)

3.OTURUM(3rd PANEL) Oturum Başkanı ( Moderator) Prof. Dr. Stefania MAZZONI

16.00-16.20: Giuliana PARADISO (Representative Zincirli Excavation
Team) “Iconographic Analysis of the Yesemek sculptures: parallelisms
between Hittite and Neo-Hittite Lions, Sphinxes and Mountain Gods”

16.20-16.40: Prof. Dr. Kay KOHLMEYER “Quarries and Sculpture
Workshops: the Case of the Temple of the Storm God in Aleppo”16.40-17.00: Doç. Dr. Bahaddin ÇELIK “Şanlıurfa ve Çevresinde M.Ö. I.
Bin Taş Ocakları”17.00-19.00: Serbest zaman (Free time)

19.00:Akşam Yemeği (Dinner)

09.11.2017 PERŞEMBE (THURSDAY)

4.OTURUM (4th PANEL) Oturum Başkanı( Moderator):Prof. Dr. Kay KOHLMEYER

10.00-10.20: Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY “Demir’den Güç’e: Fırat
Seleukeia’sı Belkıs Tepe (Zeugma) Kutsal Alanı Buluntuları ve
Heykeltıraşlık Eserleri”

10.20-10.40: Yrd. Doç. Dr. Tulga ALBUSTANLIOĞLU “Zeugma-Arulis
(Gümüşgün/Ehneş) Taş Ocakları”

10.40-11.00: Yrd. Doç. Dr Ibrahim ÜNGÖR- Yrd. Doç. Dr.Yavuz GÜNAĞDI
“Hitit Taş İşçiliğinin Önemli Bir Yansıması Yesemek Taş Ocağı-Heykel
Atölyesi’nin Yeri, Kronolojisi Ve Etki Sahası”

11.00-11.20: Ara (Break)

5.OTURUM (5th PANEL) Oturum Başkanı ( Moderator): Doç.Dr. Atilla ENGIN

11.20-11.40: Yrd.Doç. Dr. Fatma Toksoy KÖKSAL/Dr. FelatDURSUN.
''Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ndeki Kayaçların Petrografik ve
İndeks Özelliklerine Yönelik Ön Çalışma''

11.40-12.00: Yrd. Doç. Dr. Timur DEMIR “Gaziantep’te Arkeolojik
Çalışmalar ve Yesemek Taş Ocağı Ve Heykel Atelyesinin Unesco Kalıcı
Miras Listesinde Yer Almasının Bölge Arkeolojisine Yapacağı Katkılar”

12.00-12.20: : Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZGÜNER “Yesemek Taş Ocağı ve
Heykel Atölyesi'nin Kültürel Miras Yönetimi Açısından Bir
Değerlendirmesi - An Assesment of Yesemek Stone Quarry and Sculpture
Workshop throughthe lens of CulturalHeritage Management”

12.20-14.00: Öğle yemeği (Lunch)

6.OTURUM  (6th PANEL) TartıĢma/Değerlendirme/Sonuçlar
(Discussions/Assessments/Results) Oturum Başkanı ( Moderator):Prof.
Dr. Kutalmış GÖRKAY

14.00-17.00: Akademik Değerlendirme (Academic Evaluation)

Prof. Dr. Refik DURU - Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

Unesco Sürecinde Yesemek Değerlendirmesi (Evaluation for Yesemek in
the UNESCO Process)

Evrim ULUSAN ve Yıldırım ÜNAL (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Uzmanları/ Ministry of Culture and Tourism Experts)

16:45 Kapanış Konuşması Prof. Dr. Ahmet ÜNAL (Closing Speech)

17:00 Katılım Belgelerinin  Takdim Edilmesi/Toplu Fotoğraf Çekimi
(Presentation of Participation Documents/ Photo shoots)

17:00-19:00: Serbest Zaman (Free Time)

19.00: Akşam Yemeği (Dinner)

 

Please reload

categorías / tags / categorie

Please reload

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura