Send your Call or Congress to fasticongressuum@gmail.com

Quarries, Sculpture Workshops and the Position of Yesemek in Ancient Near East” - 07-08-09/11/2017,


go to CALL FOR PAPERS


FECHA/ DATE/DATA: 07-08-09/11/2017


LUGAR/LOCATION/LUOGO: Gaziantep Metropolitan Municipality KUDEB (Gaziantep, Turkey)


ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Gaziantep Metropolitan Municipality KUDEB (Department of Protection, Implementation and Supervision)


INFO: web - ahmunal43@gmail.com


INSCRIPCIÓN/REGISTRATION/REGISTRAZIONE: free/gratis/gratuito


PROGRAMA/PROGRAM/PROGRAMMA:07.11.2017 Salı (Tuesday) 09.00: Yesemek alan gezisi için hareket(Travel to Yesemek field trip) 10.30-12.30: Alan inceleme (Field Trip) 12.30-13.30: Öğle Yemeği (Lunch) 13.30-16.00: Tilmen, Taşlıgeçit, Zincirli gezisi (Tilmen, Taşlıgeçit, Zincirli field trip, depending to weather conditions) 16.00: Gaziantep'e dönüş (Return to Gaziantep) 17.30: Gaziantep'e varış ve serbest zaman (Arrival to Gaziantep and free time) 19.00: Akşam Yemeği -Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Sn. Fatma Şahin'in katılımlarıyla (Dinner- with the participation Mayor of Gaziantep Metropolitan Municipality). 08.11.2017 ÇARŞAMBA (WEDNESDAY) 09.00-12.30: Sempozyum açılış konuşmaları (Opening speeches) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi BaĢkanı Fatma Şahin ( Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR (Gaziantep University Rector) - Prof.Dr. Refik DURU - Ilhan TEMĠZSOY 12.30-14.00: Öğle yemeği (Lunch) 1.OTURUM (1ST PANEL) Oturum Başkanı (Moderator): Prof. Dr. Refik DURU 14.00-14.20: Prof. Dr. Ahmet ÜNAL “Historical Setting of Yesemek and Environs During the Bronze and Iron Ages” 14.20-14.40:Doç. Dr. Atilla ENGIN “Erken Demir Çağı’nda Gaziantep ve Kilis Çevresi: Siyasal ve Kültürel Yapı” 14.40-15.00: Ara (Break) 2.OTURUM (2nd. PANEL) Oturum Başkanı (Moderator):Prof. Dr. Ahmet ÜNAL 15.00-15.20: Doç. Dr. Ömür HARMANŞAH “Documenting quarries of the Hittite Empire: an archaeological perspective from Yıldız Tepe to Yesemek” 15.20-15.40: Prof. Dr. Stefania MAZZONI “The quarry of Sikizlar and its relation to Yesemek: the work shop and its chronology” 15.40-16.00: Yrd. Doç. Dr. Zahide Ayşen TETIK “Yesemek Taş Ocağı Ve Heykel Atölyesindeki Teknik Çalişmalar: Nakil Yöntemleri, Nakil Güzergâhları ve Geç Luwi Dönemi Basalt Eserlerin Dağılımı Hakkinda Öneriler“ 15.40-16.00: Ara (Break) 3.OTURUM(3rd PANEL) Oturum Başkanı ( Moderator) Prof. Dr. Stefania MAZZONI 16.00-16.20: Giuliana PARADISO (Representative Zincirli Excavation Team) “Iconographic Analysis of the Yesemek sculptures: parallelisms between Hittite and Neo-Hittite Lions, Sphinxes and Mountain Gods” 16.20-16.40: Prof. Dr. Kay KOHLMEYER “Quarries and Sculpture Workshops: the Case of the Temple of the Storm God in Aleppo” 16.40-17.00: Doç. Dr. Bahaddin ÇELIK “Şanlıurfa ve Çevresinde M.Ö. I. Bin Taş Ocakları” 17.00-19.00: Serbest zaman (Free time) 19.00:Akşam Yemeği (Dinner) 09.11.2017 PERŞEMBE (THURSDAY) 4.OTURUM (4th PANEL) Oturum Başkanı( Moderator):Prof. Dr. Kay KOHLMEYER 10.00-10.20: Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY “Demir’den Güç’e: Fırat Seleukeia’sı Belkıs Tepe (Zeugma) Kutsal Alanı Buluntuları ve Heykeltıraşlık Eserleri” 10.20-10.40: Yrd. Doç. Dr. Tulga ALBUSTANLIOĞLU “Zeugma-Arulis (Gümüşgün/Ehneş) Taş Ocakları” 10.40-11.00: Yrd. Doç. Dr Ibrahim ÜNGÖR- Yrd. Doç. Dr.Yavuz GÜNAĞDI “Hitit Taş İşçiliğinin Önemli Bir Yansıması Yesemek Taş Ocağı-Heykel Atölyesi’nin Yeri, Kronolojisi Ve Etki Sahası” 11.00-11.20: Ara (Break) 5.OTURUM (5th PANEL) Oturum Başkanı ( Moderator): Doç.Dr. Atilla ENGIN 11.20-11.40: Yrd.Doç. Dr. Fatma Toksoy KÖKSAL/Dr. FelatDURSUN. ''Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ndeki Kayaçların Petrografik ve İndeks Özelliklerine Yönelik Ön Çalışma'' 11.40-12.00: Yrd. Doç. Dr. Timur DEMIR “Gaziantep’te Arkeolojik Çalışmalar ve Yesemek Taş Ocağı Ve Heykel Atelyesinin Unesco Kalıcı Miras Listesinde Yer Almasının Bölge Arkeolojisine Yapacağı Katkılar” 12.00-12.20: : Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZGÜNER “Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin Kültürel Miras Yönetimi Açısından Bir Değerlendirmesi - An Assesment of Yesemek Stone Quarry and Sculpture Workshop throughthe lens of CulturalHeritage Management” 12.20-14.00: Öğle yemeği (Lunch) 6.OTURUM (6th PANEL) TartıĢma/Değerlendirme/Sonuçlar (Discussions/Assessments/Results) Oturum Başkanı ( Moderator):Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY 14.00-17.00: Akademik Değerlendirme (Academic Evaluation) Prof. Dr. Refik DURU - Prof. Dr. Ahmet ÜNAL Unesco Sürecinde Yesemek Değerlendirmesi (Evaluation for Yesemek in the UNESCO Process) Evrim ULUSAN ve Yıldırım ÜNAL (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanları/ Ministry of Culture and Tourism Experts) 16:45 Kapanış Konuşması Prof. Dr. Ahmet ÜNAL (Closing Speech) 17:00 Katılım Belgelerinin Takdim Edilmesi/Toplu Fotoğraf Çekimi (Presentation of Participation Documents/ Photo shoots) 17:00-19:00: Serbest Zaman (Free Time) 19.00: Akşam Yemeği (Dinner)

categorías / tags / categorie

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura