Send your Call or Congress to fasticongressuum@gmail.com

XVIII Simposi d'Estudis Clàssics: Noves tendències en els Estudis Clàssics - 18-19-20/10/2018, B


Tot seguint la tradició iniciada pel Dr. Alsina l’any 1968, la Secció Catalana de la SEEC convoca el seu XVIII Simposi, que tindrà lloc a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2018. En aquesta ocasió el Simposi se centrarà monogràficament en les noves tendències en els Estudis Clàssics.

Les diverses sessions del Simposi tindran com a eix vertebrador els temes següents:

1. Noves eines i nous mètodes de recerca. 2. Experiències innovadores en la transferència dels Estudis Clàssics. 3. Noves tendències didàctiques en l’ensenyament del grec, del llatí i de la cultura clàssica.


FECHA/DATE/DATA: 18-19-20/10/2018


LUGAR/LOCATION/LUOGO:Facultat de Filologia Universitat de Barcelona(Barcelona, Spain)

ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Javier Velaza Frías Catedràtic de Filologia Llatina (UB) ; Pilar Gómez Cardó Prof. Titular de Filologia Grega (UB) ; Óscar de la Cruz Palma Prof. Agregat de Filologia Llatina (UAB) ; Roc Escala Sàbat Catedràtic de Grec de l’Institut Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) ; Ana Bistué Guardiola Catedràtica de Llatí de l’Institut Joan Miró de L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

INFO: web - estudisclassics@seec.cat


INSCRIPCIÓN/REGISTRATION/REGISTRAZIONE:


PROGRAMA/PROGRAM/PROGRAMMA: PDF


Dijous 18 Vestíbul de l’Edifici Josep Carner

15:00-15:50 Lliurament de documentació Aula Capella

16:00-16:30 ACTE D’INAUGURACIÓ

16:30-17:25 Jesús de la Villa Polo, ¿Conocemos de verdad la lengua griega? Últimos avances en semántica y sintaxis del griego antiguo

17:30-17:55 PAUSA


18:00-20:30 Comunicacions Aula 0.1

18:00-18:25 J. Siles Ruiz, ¿Un ibero entre los eduos?

18:25-18:50 D. Ayora Estevan, Sintaxis y semántica de las formaciones agentivas en Homero

18:50-19:15 C. Monzó Gallo, Luciano de Samósata: estadística lingüística y autoría

19:15-19:40 M. Ohannesian Saboundjian, Comparació entre l’estructura prosòdica del llatí i les llengües romàniques

19:40-20:05 F. Pedreira Nores, El Bellum Catilinarium y la poética de los finales en la monografía salustiana


Aula 0.2

18:00-18:25 J. Mateu Fontanals, Gramàtica comparada i didàctica de la gramàtica llatina

18:25-18:50 M. I. Moreno Ferrero, Las ‘tres muertes’ de César: una reflexión sobre la nueva didáctica del relato clásico

18:50-19:15 E. Marcos Hierro, El diàleg amb Iorgos Seferis al llibre Tres Suites de Carles Miralles

19:15-19:40 H. Badell Giralt, Alexandre el Gran i els surrealistes grecs: relectures d’un personatge històric i mític


Divendres 19

10:00-13:00 Museu d’Arqueologia de Catalunya Aula Capella

16:00-16:55 Manuel Ramírez Sánchez, Transferencia de conocimientos en los estudios clásicos: presente y futuro de la epigrafía digital

17:00-18:15 Comunicacions Aula 0.1

17:00-17:25 A. Ramírez de Verger, Carta a una joven filóloga

17:25-17:50 P. Fàbregas Salis, El llibre XV de les Metamorfosis d’Ovidi: algunes notes preliminars

17:50-18:15 L. Rivero García, Ecdótica y estudios clásicos


Aula 0.2

17:00-17:25 J. A. Clua Serena, Entorn de l’avaluació de les llengües clàssiques, un altre cavall de batalla

17:25-17:50 R. Torné i Teixidó, HOPLITA: Presentació d’un nou llibre d’exercicis i textos per a la iniciació al Grec al Batxillerat

17:50-18:15 J. Mut Arbós, Mètodes vs. continguts en l’ensenyament del llatí i el grec

18:15-18:35 PAUSA


18:40-19:55 Comunicacions Aula 0.1

18:40-19:05 D. Kiss, ¿Hay remedio contra la contaminación textual? Un problema de estemática

19:05-19:30 G. Rodríguez Herrera, Un producto digital para el estudio y valorización de los florilegios latinos del siglo XVI: Proyecto excerpta

19:30-19:55 A. Cancela Cilleruelo, Paleografía, estadística, estemática: sobre las fuentes manuscritas de la edición isidoriana de Jacques Du Breul (París, 1601)


Aula 0.2

18:40-19:05 N. Palomar Pérez, Cantar en griego y coreografiar una oda de Píndaro

19:05-19:30 D. Solé Gimeno, L. Rión López, D. C. Plesa, L’audiovisual: una oportunitat per a l’ensenyament del grec 19:30-19:55 I. Vidiella Puñet, Reivindicacions de gènere a les assignatures de clàssiques


Dissabte 20


Aula Capella

09:30-10:25 Antonio González Amador, Volver a la tradición: Latine discere iuvat

10:30-11:45 Comunicacions Aula 0.1


10:30-10:55 M. T. Fau Ramos, Noves tendències en els estudis hagiogràfics

10:55-11:20 P. Gómez Cardó, Una mirada terrible: usos iconogràfics de Medusa en època imperial

11:20-11:45 C. Prieto Espinosa, De la ficha a la base de datos léxica: actualización de los primeros testimonios del léxico de los oficios de la documentación latina de la Cataluña altomedieval.Aula 0.2

10:30-10:55 M. Camps Gaset, Aprendre la literatura clàssica a través de l’art: l’obra de l’il·lustrador Joma i la seva possible utilització a les aules

10:55-11:20 E. Gonzalo Pérez, L. Orri Sancha, Bodorrius et alia: un exercici de contaminatio moderna

11:20-11:45 J. Prieto Barrero, A. Bravo Masgoret, L’ICE de Clàssiques de la URV: una visió

11:45-12:05 PAUSA


12:10-13:25 Comunicacions Aula 0.1

12:10-12:35 J. Velaza Frías, El proyecto Latin Literature Online

12:35-13:00 S. Tantimonaco, Dialectología latina computacional: teorías, herramientas y práctica

13:00-13:25 V. Sabaté Vidal, Avenços en el Banc de Dades HESPERIA: l’edició de les inscripcions ibèriques de Catalunya


Aula 0.2

12:10-12:35 C. Vilamitjana Pujol, M. Fiol Santaló, Noves tendències didàctiques en l’ensenyament del llatí i la cultura clàssica: “Les trobades d’alumnes de llatí a 4t d’ESO”

12:35-13:00 R. J. García Muriel, Ludificar para enseñar. Dikaiópolis: una propuesta de innovación docente 13:00-13:25 D. Muñoz Cuadrillero, Ludificació de les llengües clàssiques: tres propostes d’adaptació de tres jocs “clàssics” per a l’aprenentatge


Aula Capella 13:30-14:00 ACTE DE CLAUSURA

14:00-14:30 Activitat de cloenda

categorías / tags / categorie

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura